Vztah mezi pravděpodobností, funkcí hustoty a distribuční funkcí