Tvorba ohraničeného histogramu popsaného parametry normálního rozdělení v programu HistAn