Dvourozměrný diskrétní náhodný vektor - řešený příklad