Zajímavosti

Nový web ostravské pobočky JČMF

Ostravská pobočka JČMF má nový web http://jcmf.vsb.cz/, na kterém najdete pozvánky na všechny akce (přednášky, semináře, workshopy, konference,…) probíhající v Ostravě a okolí pod hlavičkou JČMF.

Užitečná je i část webu věnovaná soutěžím, kde jsou uvedeny  odkazy na matematické a fyzikální soutěže pro studenty základních, středních a vysokých škol.

kategorie clanku: 

MI21 na matematickém soustředění

Jiří Bouchala se zúčastnil 1.-3.7. 2011 letního soustředění řešitelů matematické a fyzikální olympiády MOFO v Dolní Lomné. Akce si letos všimli i zástupcí médií: čt24 a horizont, str.7). Účastníkům byly rozdány přehledy funkcí, které jsme vytvořili v rámci projektu MI21 (ke stažení v sekci Matematická analýza, Herbář funkcí).

kategorie clanku: 

Vvfoť projekt - fotografická soutěž

Startuje fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo 1. 7. 2011 letní fotografickou soutěž pod názvem „Vyfoť projekt“. Zúčastnit se může každý, kdo zajímavým způsobem objektivem fotoaparátu zachytí některý z projektů podpořených z evropských fondů. Soutěž bude možné sledovat přímo na internetu na stránce www.vyfotprojekt.cz.

kategorie clanku: 

Tvorba moderních učebních materiálů na Katedře stavební mechaniky

M. Krejsa, P. Konečný, L. Lausová a V. Michalcová jsou autory článku s názvem "Tvorba  moderních učebních materiálů na Katedře stavební mechaniky", který byl publikován ve sborníku konference Modelování v mechanice. Tato konference se konala v únoru 2011 v Ostravě.

Jedná se o článek popisující zapojení Katedry stavební mechaniky FAST VŠB-TU Ostrava do projektu "Matematika pro inženýry 21. století" a tvorbu učebních textů a modulů pro pedagogy.

Článek i prezentace z konference je v příloze.

kategorie clanku: 

Získali jsme cenu za "Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů"

Česká společnost pro systémovou integraci (http://www.cssi.cz/cssi/) udělila cenu multimediálnímu vzdělávacímu objektu Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů autorů Petry Šarmanové a Romana Plcha. Tyto hry vznikly v rámci řešení projektu MI21 a budou součástí modulu Interaktivní hry a testy k integrálnímu počtu funkcí více proměnných.

kategorie clanku: