Moduly pro pedagogy

Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky - Martin Krejsa

Dne 1. 12. 2011 přednesl  Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem "Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky". Prezentace z přednášky je v příloze.

Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů - Josef Punčochář

Dne  3. 11. 2011 přednesl Doc. Dr. Ing. Josef Punčochář   (Katedra elektrotechniky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů.

Matematické modelování elektromagnetických polí - Dalibor Lukáš

Dne  13. 10. 2011 přednesl Doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Matematické modelování elektromagnetických polí.

Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy - Petr Girg

Dne 10. února 2011 přednesl doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. z Katedry matematiky FAV ZČU v Plzni  v rámci Semináře o výuce matematiky  přednášku "Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy". Prezentace z přednášky je v příloze.

Symbolické integrování - Petr Nečesal

Dne 16.  června  2011 přednesl Ing. Petr Nečesal, Ph.D.  z Katedry  matematiky FAV ZČU v Plzni přednášku s názvem „Symbolické integrování“. Prezentace z přednášky je v příloze.

Čemu vděčíme za základní větu algebry - Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

Dne 19.5.2011 přednesli doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. a Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. přednášku s názvem "Čemu vděčíme za základní větu algebry". Prezentace z přednášky ke stažení v příloze. Pro spuštění animací je třeba mít  QuickTime player.

Dualita v optimalizaci a v mechanice - Zdeněk Dostál

Dne 6. ledna 2011 přednesl prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. v rámci Semináře o výuce matematiky  přednášku "Dualita v optimalizaci a v mechanice". Prezentace z přednášky je vpříloze.

Použití matematického aparátu při řešení prostorových mechanizmů - Ondřej František

Dne 25.11.2010 přednesl Ing. Ondřej František na Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem "Použití matematického aparátu při řešení prostorových mechanizmů". Prezentace z přednášky ke stažení v příloze.

Pokročilé programovací techniky v Matlabu - Tomáš Kozubek

Dne 4.11. 2010 přednesl v Semináři o výuce matematiky  doc. Mgr. Tomáš Kozubek, Ph.D. přednášku "Pokročilé programovací techniky v Matlabu". V příloze je ke stažení prezentace a ukázkové příklady z prezentace implementované v Matlabu (ZIP).

Porovnáváme lichoběžníkové a obdélníkové pravidlo - Petr Vodstrčil

Dne 7.10. 2010 proběhla v rámci Semináře o výuce matematiky přednáška Porovnáváme lichoběžníkové a obdélníkové pravidlo. Prezentace z přednášky je ke stažení v příloze.

Syndikovat obsah