Moduly pro pedagogy

Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky - Martin Krejsa

Dne 1. 12. 2011 přednesl  Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem "Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky". Prezentace z přednášky je v příloze.

kategorie clanku: 

Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů - Josef Punčochář

Dne  3. 11. 2011 přednesl Doc. Dr. Ing. Josef Punčochář   (Katedra elektrotechniky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů.

kategorie clanku: 

Matematické modelování elektromagnetických polí - Dalibor Lukáš

Dne  13. 10. 2011 přednesl Doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Matematické modelování elektromagnetických polí.

kategorie clanku: 

Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy - Petr Girg

Dne 10. února 2011 přednesl doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. z Katedry matematiky FAV ZČU v Plzni  v rámci Semináře o výuce matematiky  přednášku "Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy". Prezentace z přednášky je v příloze.

kategorie clanku: 

Čemu vděčíme za základní větu algebry - Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

Dne 19.5.2011 přednesli doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. a Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. přednášku s názvem "Čemu vděčíme za základní větu algebry". Prezentace z přednášky ke stažení v příloze. Pro spuštění animací je třeba mít  QuickTime player.

kategorie clanku: 

Použití matematického aparátu při řešení prostorových mechanizmů - Ondřej František

Dne 25.11.2010 přednesl Ing. Ondřej František na Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem "Použití matematického aparátu při řešení prostorových mechanizmů". Prezentace z přednášky ke stažení v příloze.

kategorie clanku: