Moduly pro pedagogy

Wangův-Landauův algoritmus pro simulace Monte Carlo - Aleš Vítek

Dne  27. 6. 2013  přednesl v Semináři o výuce matematiky Mgr. Aleš Vítek,  Ph.D. přednášku s názvem Wangův-Landauův algoritmus pro simulace Monte Carlo.

Přednáška byla  zaměřena na výpočet integrálů funkcí mnoha proměnných ve statistické fyzice pomocí Markovovských řetězců a  možnosti paralelizace výpočtů.

kategorie clanku: 

Extremální úlohy v geometrii - Petr Vodstrčil

 Dne 11.4.2013 přednesl Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem  Extremální úlohy v geometrii.

Přednáška obsahovala ukázky některých úloh vedoucích na výpočet extrémů. Tyto úlohy však byly řešeny bez počítání – a to pouze na základě geometrických úvah.

kategorie clanku: 

Tvorba učebních materiálů na web pomocí FreeCDF a MathJaX - Petr Girg

Dne 17.1.2013 proběhla v rámci Semináře o výuce matematiky  přednáška s názvem Tvorba učebních materiálů na web pomocí FreeCDF a MathJaX“, kterou přednesl Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. (katedra  matematiky FAV ZČU v Plzni).

kategorie clanku: 

Různé pohledy na matematiku a vnímání její krásy - Pavel Drábek

Dne 21. 6. 2012 proběhla v Nové aule VŠB - Technické univerzity Ostrava závěrečná konference projektu Matematika pro inženýry 21. století. Úvodní přednášku  pronesl Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. ze Západočeské univerzity v Plzni. Konference se zúčastnilo cca 60 posluchačů.

kategorie clanku: 

Nalezení složek tenzoru napjatosti pro případ liniového kontaktu - Michal Šofer

Dne 23.2.2012 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky Ing. Michal Šofer ( Katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava) přednášku s názvem "Nalezení složek tenzoru napjatosti pro případ liniového kontaktu".

kategorie clanku: 

Rychlá Fourierova transformace - neznámá historie a moderní pohledy - Matyáš Theuer a Ondřej Zjevík

Dne 3. 5. 2012 přednesli  Matyáš Theuer a Odřej Zjevík v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem  Rychlá Fourierova transformace - neznámá historie a moderní pohledy.

kategorie clanku: 

Využití programu GeoGebra ve výuce matematické analýzy - Zuzana Morávková

Dne 29.3.2012 přednesla v rámci Semináře o výuce matematiky Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D. ( Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava) přednášku s názvem "Využití programu GeoGebra ve výuce matematické analýzy".

Volně šiřitelný program GeoGebra nabízí interaktivní prostředí pro řešení úloh z algebry, geometrie, matematické analýzy, ale i  jednoduchých problémů ze statistiky a numerických metod. Umožňuje snadný export do html stránky s java appletem a díky tomu i sdílení výukových materiálů a studijních pomůcek.

kategorie clanku: 

Rigorózní výpočty s nepřesnými čísly a matematické důkazy - Petr Girg

Počítače stále více pronikají do veškeré lidské činnosti. V současné době se stále častěji objevují matematické důkazy provedené na počítači. Většina těchto důkazů je z oboru teorie grafů a provádí se probírkou možností v nějaké diskrétní struktuře. Lze ale provádět rigorózní důkazy ve spojitých strukturách matematické analýzy? V této přednášce si ukážeme jak na to. Přestože myšlenka těchto důkazů je velice stará, byla dlouho opomíjena a stála stranou hlavního proudu i když např. procesory Intel tento typ důkazu plně podporují již od 80. let dvacátého století!

kategorie clanku: