Zajímavosti

Syndikovat obsah
Aktualizace: 4 hodiny 10 min zpět

The Best Websites for Teaching and Learning Math

26. Duben 2018 - 16:57

Here are the best math websites, according to teachers:

https://www.weareteachers.com/best-math-websites/

The best interactive math games

26. Duben 2018 - 16:47

Practice makes perfect, and math proficiency at all levels definitely takes practice. From basic addition and subtraction to advanced algebra and geometry concepts, these online interactive math games provide a fun way to practice important skills. Oh, and the best part? They’re all available for free on the web!

https://www.weareteachers.com/the-best-online-interactive-math-games-for-every-grade-level/

 

Hejného matematika - otevřený dopis

17. Duben 2018 - 10:08

Milan Hejný a společnost H-mat adresují otevřený dopis Jednotě českých matematiků a fyziků, která začala v posledních týdnech aktivně vystupovat proti Hejného metodě výuky matematiky. K tématu se můžete také podívat na duel mezi Bobem Kartousem a Josefem Kubátem (Jednota školských matematiků a fyziků), který 11. 4. odvysílal web Seznamzpravy.cz.

Letní matematické soustředění

11. Duben 2018 - 12:16

Součástí projektu Math Exercises for You je i pořádání vzdělávacích aktivit. Jednou z těchto aktivit je i Letní matematické soustředění. Toto soustředění je určené výhradně studentům partnerských středních škol. Dále následuje přehled informací o letním matematickém soustředění pro studenty středních škol.

Nové metody ve výuce matematiky?

2. Březen 2018 - 12:18

Dne 14. února 2018 se konala v Matematickém ústavu AV ČR konference s názvem "Nové metody ve výuce matematiky?"
Úvodní přednášku jednodenní konference o nových metodách ve výuce matematiky proslovil prof. Milan Hejný, CSc. V souvislosti s hlavním tématem konference se příspěvky věnovaly přípravě nových učitelů matematiky a  dalšímu vzdělávání učitelů z praxe.

http://vyukamatematiky.math.cas.cz/

Massive Open Online Courses for teachers

25. Únor 2018 - 12:08

Three new Massive Open Online Courses (MOOCs) for teachers in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) are planned at the European Schoolnet Academy in 2018. The first course, Inquiry-Based Teaching in Life Sciences by Amgen Teach, starts on 12 March 2018 and is already open for registration.

Co přinesl audit vzdělávacího systému

25. Únor 2018 - 10:13

EDUin vydal Audit vzdělávacího systému v ČR, každoročně aktualizovanou analýzu, která popisuje s odkazem na dostupné zdroje stav vzdělávacího systému a upozorňuje na události, které ho ovlivňují, případně ho v brzké době ovlivňovat budou. Audit má ustálenou strukturu: SWOT analýza, události období předchozího roku, případně události probíhající, s hodnocením jejich vlivu na vzdělávání v ČR a přehled důležitých témat, jimž by se měla vzdělávací politika věnovat.

http://www.eduin.cz/tag/audit-vzdelavani/

Zákonné a nezákonné užití učebnic

24. Únor 2018 - 21:43

Cílem článku je stručně okomentovat základní způsoby legálního užití autorských děl v praxi školy, a to v souvislosti se Stanoviskem k výkladu užití autorských děl ve školách z pohledu příslušných ustanovení autorského zákona zpracovaným Ústavem státu a práva AV ČR, v. v.

Matematik Dlab o Hejného metodě

24. Únor 2018 - 21:31

Zdárné pochopení principů matematiky i větší oblibu tohoto předmětu mezi žáky samo o sobě nezajistí zavádění alternativních pedagogických postupů, rozhodujícím faktorem je kvalita učitelů. Ve vysílání ČT24 to prohlásil emeritní profesor matematiky Vlastimil Dlab, který se tak částečně distancoval od stále populárnější Hejného metody.