Agregátor zdrojů

European Schoolnet Academy

Zajímavosti - 5. Září 2017 - 21:58

The Academy is a platform where you can learn about innovation in the school and classroom through online professional development courses for teachers in primary and secondary schools.

The courses offered on this platform are completely free of charge. They will offer you an introduction to key concepts and ideas that are relevant to developing your practice and will provide you with the opportunity to discuss these ideas and share your experiences with your peers.

Let's teach for mastery - not test scores (TED Talks)

Zajímavosti - 1. Září 2017 - 12:04

Would you choose to build a house on top of an unfinished foundation? Of course not. Why, then, do we rush students through education when they haven't always grasped the basics? Yes, it's complicated, but educator Sal Khan shares his plan to turn struggling students into scholars by helping them master concepts at their own pace.

TED Talks:  https://www.youtube.com/watch?v=-MTRxRO5SRA

Obrázek: https://en.wikipedia.org/wiki/Sal_Khan

FreeMathHelp

Zajímavosti - 26. Červenec 2017 - 11:43

The free math help provides student the tool to find helpful math lessons (algebra, geometry, trigonometry, calculus),  games, calculators, and more.

https://www.freemathhelp.com/

Khan Academy

Zajímavosti - 26. Červenec 2017 - 11:30

 At Khan Academy, you can learn anything for free and it’s available to everyone, anywhere.

https://www.khanacademy.org/

 

Purplemath

Zajímavosti - 26. Červenec 2017 - 11:20

Purple Math has some easy to read lessons from algebra and trigonometry.

http://www.purplemath.com/modules/ordering.htm

Nabídka témat SOČ

Zajímavosti - 19. Červenec 2017 - 15:38

Katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava nabízí studentům témata SOČ z matematiky.

Témata naleznete zde: http://www.soc.cz/temata-praci/

Matika.in

Zajímavosti - 19. Červenec 2017 - 15:26

Na webové stránce http://www.matika.in najdete řadu úloh z matematiky pro děti ze základních škol.

Tři dny s matematikou pro učitele středních škol

Akce - 18. Červenec 2017 - 13:21

Konference zaměřená zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference jsou semináře a dílny, ve kterých vystoupí učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních školách.

Místo konání:  CCV Pardubice, Mozartova 449

Konferece se bude zaměřovat na následující okruhy:

Užití počítačů ve výuce matematiky

Akce - 18. Červenec 2017 - 11:14

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů, č. j. 16710/2015-1-477.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

  • role počítače ve vyučování matematiky,
  •  vliv počítače na obsah vyučování,
  • role učitele při výuce podporované počítačem,
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
  • současné pojetí výuky matematiky.

 

Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

Akce - 17. Červenec 2017 - 10:44

Setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 19. – 21. října 2017 v Litomyšli.

Matematika a fyzika ve škole

Akce - 17. Červenec 2017 - 10:08

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách včetně diskuse o přijímacích a maturitních zkouškách, o učebnicích užívaných u nás a ve světě apod. Pozornost bude věnována nejen didaktice matematiky a fyziky, ale také obecným otázkám vzdělávání.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a Pedagogickou fakultou MU a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Gymnázia Jevíčko. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.

Seminář Matematika ve středověké Evropě

Akce - 9. Červenec 2017 - 22:43

XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách "Matematika ve středověké Evropě"

Více informací na: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html

Letní soustředění z matematiky a fyziky - MOFO 2017

Akce - 9. Červenec 2017 - 22:31

Letní soustředění nejen pro řešitele MO a FO proběhne od 9. července 2017 do 15. července 2017 v Horní Lomné u Jablunkova. Účastníky čekají přednášky, cvičení, soutěže z matematiky a fyziky a samozřejmě také hry, soutěže, sport, turistika, plavání, zpěv, tanec a táboráky. Informace o soustředění lze najít i na internetové adrese http://jcmf.vsb.cz/mo/MOFOstranky/.

První událost

Akce - 9. Červenec 2017 - 20:30

Čeština

Veřejný článek

Zajímavosti - 9. Červenec 2017 - 19:58

Obsah dle libosti

Syndikovat obsah