Úspěšní absolventi mluví za vše

Ať už pracují ve firmách, v superpočítačových centrech nebo na univerzitě, jsou kreativní, vymýšlejí nová řešení a posouvají svět kupředu.

 

Uplatnění absolventů lze nalézt všude tam, kde jsou vyvíjeny, modifikovány či udržovány rozsáhlé programové systémy a technické prostředky nutné k jejich provozu, ve výzkumu, atd. Naši absolventi pracují například jako výzkumní pracovníci (superpočítačové centrum IT4Innovations, Ústav geoniky AV ČR), u softwarových firem jako vedoucí týmů, analytici a programátoři (Tieto, CGI, Seznam.cz, K2 atmitec, MediumSoft, Deutsche Börse Group).

 

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu a dále v doktorském studiu aplikované matematiky doma i v zahraničí a mohou se uplatnit v oblasti základního výzkumu. O studenty i absolventy studia je zájem i v zahraničí, což jim umožňuje získávat další zkušenosti na předních zahraničních pracovištích.

 

Kde pracují naši absolventi

 

Ing. Tomáš Kupka, Ph.D.

Agile & DevOps CoE

Teradata, USA

„Rozdíl v (nejen platovém) hodnocení IT specialistů bývá dnes astronomický. Tento rozdíl se většinou odvíjí od schopností, které má člověk navíc oproti ‚průměru’. Mezi takové schopnosti bezesporu patří dovednost aplikovat matematiku v praxi.

Matematika mě naučila řešit věci systematicky a hlavně problémy umět vyřešit.“

 

 

Ing. Žaneta Miklová

data scientist - business consultant

CGI IT Czech Republic s.r.o.

„Kombinace matematiky a informatiky byla pro mě ideální. Škola mě naučila logicky myslet a zároveň poměrně slušně programovat, což uplatňuji ve své profesi data scientist (programování + matematika) - business consultant (logické uvažování a komplexní navržení řešení pro zákazníka).“

 

Ing. Lukáš Pospíšil, Ph.D.

Università della Svizzera italiana,

Lugano, Švýcarsko

„Matematika je úžasná a zábavná věda. Skutečná síla využitelnosti poznatků se však skrývá v aplikacích a využití nejmodernějších informačních technologií k efektivnímu řešení rozsáhlých praktických aplikací. A já jsem neskutečně šťastný, že mohu být toho součástí.“

 

Ing. Kateřina Janurová, Ph.D.

Researcher

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

„Výpočetní matematika mi přinesla výborný teoretický základ, který jsem mohla už za studia využít k praktickému řešení problémů souvisejících se zpracováním a analýzou dat.“

 

Ing. Matyáš Theuer

Management Consultant

The Boston Consulting Group, ČR

„Matematika je nejlepší příprava pro řešení těch nejzajímavějších nematematických problémů.“

 

Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.

Docent na katedře aplikované matematiky

FEI, VŠB-TU Ostrava

„Zabývat se matematikou je jako běh. Je to dřina, ale součástí je také dobrodružství, zábava a čistá radost!