3. 11. 2011 Seminář o výuce matematiky

Dne  3. 11. 2011 přednesl Doc. Dr. Ing. Josef Punčochář   (Katedra elektrotechniky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů.