27. 1. 2010 Den otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni

Dne 27.1.2010 proběhl Den oteřených dveří na ZČU  v Plzni. Byl zde studentům středních škol rozdáván ukázkový Herbář středoškolských funkcí spolu s informací, že podobný modul nazvaný Herbář funkcí vzniká v rámci projektu MI21.