26.1.-28.1. 2010 Škola matematického modelování 2010

Ve dnech 26.1.-28.1.2010 proběhl v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava seminář pořádaný Katedrou aplikované matematiky pro studenty středních škol Škola matematického modelování za účasti 53 studentů z Ostravy, Havířova a Třince.

Na semináři aktivně vystoupili někteří ze členů realizačního týmu projektu Matematika pro inženýry 21. století. Účastníkům semináře byly poskytnuty některé z materiálů vznikajících při realizaci tohoto projektu. Studenti dostali materiály k počítačovým cvičením využívající podkladů pro chystaný modul Obyčejné diferenciální rovnice. Tento text je v elektronické podobě ke stažení na http://www.am.vsb.cz/SKOMAM/ (v sekci Program). Účastníci také obdrželi část textu z chystaného modulu Herbář funkcí, který najdete v této galerii.