25.1.2012 Den otevřených dveří na ZČU

Dne 25.1.2012 proběhl Den oteřených dveří na ZČU  v Plzni. Byl zde studentům středních škol rozdáván  Herbář středoškolských funkcí, letáky a další propagační předměty  projektu MI21.