16. 6. 2011 Seminář o výuce matematiky

Dne  16. 6. 2011 přednestl Ing. Petr Nečesal, Ph.D. (Katedra matematiky FAV ZČU v Plzni) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Symbolické integrování.