12. 1. 2012 Seminář o výuce matematiky

Dne 12.1.2012 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D (Katedra matematiky,  Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni) přednášku s názvem " Rigorózní vypočty s nepřesnými čísly a matematické důkazy".