10. 2. 2011 Seminář o výuce matematiky - přednáší Petr Girg

Dne 10.2.2011 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D (Katedra matematiky,  Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni) přednášku s názvem Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy.