1. 12. 2011 Seminář o výuce matematiky

Dne 1. 12. 2011 přednesl  Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem "Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky".